Vợt cầu lông Mizuno Altrax 81

Bạn có thể mua những mặt hàng sau thay cho sản phẩm này:

 Vợt cầu lông Mizuno Altrax 81 cho những cú đánh uy lực và tốc độ:

  • Công nghệ Swirl Geometry thiết kế hình xoáy độc đáo, giúp tăng khả năng khí động học xoáy. Khung theo sát sự chuyển động người chơi, làm tăng tốc độ và tính linh hoạt của đầu vợt.
  • Vợt được thiết kế với khung hình lục lăng 6 cạnh làm tăng tốc độ đập, nâng cao lực đánh và kiểm soát cầu tốt hơn. 


Hình ảnh vợt cầu lông Mizuno Altrax 81

  • Vật liệu: Japanese Ultra Carbon (30 tấn).

Thông số của vợt cầu lông Mizuno Altrax 81 được in trên thân
Thông số của vợt cầu lông Mizuno Altrax 81 được in trên thân

  • Công nghệ: Swirl Geometry, High Tension Frame, Hexagram Frame.
  • Lối chơi: Vợt cân bằng, thiên về đánh đơn kiểm soát.